Torvalds gläds åt EU-stödet till Kvarkentrafiken

Uppbackningen av projektet har förenat hela Österbotten och Västerbotten, vilket har varit av avgörande betydelse för att få EU-stödet. Det är verkligt roligt att se då det målmedvetna arbetet, som gjorts av så många, ger resultat och belönas, säger Nils Torvalds i en kommentar till dagens beslut om EU-stöd till Kvarkentrafiken. Torvalds har jobbat aktivt […]