Ett stort steg för EU:s fiskeripolitik i natt

Kl. 3.30 i morse, efter att Irlands fiskeriminister och ministerrådets ordförande Simon Coveney under natten flugits in till Bryssel kunde ministerrådet och Europaparlamentet enas om en ny gemensam fiskeripolitik. Förhandlingarna mellan Europaparlamentet och ministerrådet som delar beslutanderätten om fiskeripolitiken har varit sega. Europaparlamentets linje, som strävar efter en ambitiös reform för en hållbar fiskeripolitik har […]