Händer i veckan: vecka 17 (22-28 april)

Den här veckan är en utskottsvecka med fullspäckat schema i Europaparlamentet. Alla Nils Torvalds utskott håller sammanträden. Utskotten är: fiskeriutskottet (PECH), utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE), budgetutskottet (BUDG) och utskottet för ekonomi- och valutafrågor (ECON). Veckan avslutas sedan i Vasa. Måndag 22 april Veckan börjar med det sista […]