Händer i veckan: vecka 16 (15-21 april)

Veckan börjar i Vasa och avslutas i Reykjavik och däremellan håller Europaparlamentet session i Strasbourg. En mera intensiv vecka än vanligt väntar alltså. Måndag 15 april Veckan börjar i Vasa med ett besök till FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) och deras Vasa-kontor. Torvalds är ordförande i FDUV:s förbundsstyrelse. Besöket fortsätter med Österbottens svenska producentförbunds årsmöte […]