Finlands Sameting besöker Bryssel

EU-parlamentariker Nils Torvalds bjöd Finlands Sameting till Bryssel för Sametingsmöte och för att bekanta sig med EU:s arbete. – Detta är ett historiskt tillfälle. Det är första gången samernas parlamentariska organ håller möte i Europaparlamentet. Samtidigt är det ett tillfälle för samerna att påverka på EU-nivå. Som EU:s enda ursprungsfolk vill vi lyfta fram våra […]

Händer i veckan: vecka 12 (18-24 mars)

Den här veckan besöker det finska Sametinget Bryssel och Europaparlamentet på inbjudan av Nils Torvalds. De kommer under onsdag och torsdag besöka Europaparlamentet, EU-kommissionen och Finlands ständiga representation. På torsdag eftermiddag kommer Sametinget att hålla ett sammanträde i Europaparlamentet. I Europaparlamentet är det en utskottsvecka och alla utskott Torvalds är med i har möten. Det […]