Händer i veckan: vecka 9 (25 februari-3 mars)

Även den här veckan är det utskottsvecka vid Europaparlamentet i Bryssel. Nils Torvalds kommer alltså att arbeta i sina utskott: fiskeriutskottet (PECH), utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor (LIBE), budgetutskottet (BUDG) och utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON). Mot slutet av veckan åker sedan Torvalds till Åland och Tallinn. Måndag 25 […]

Artikel i Hufvudstadsbladet 24.2: ”Bantad EU-budget drabbar forskningen”

I söndagens (24 februari) Hufvudstadsbladet fanns en artikel skriven av Annakaisa Suni under rubriken ”Bantad EU-budget drabbar forskningen”. I artikeln ger Nils Torvalds sin syn på den snäva diskussionen kring EU:s budget och lyfter fram områden där EU genom gemensamma medel kan göra skillnad. Hela artikeln nedan: