Rantschukoff ny medarbetare åt Torvalds

Elisabet Rantschukoff blir ny medarbetare i hemlandet åt europaparlamentariker Nils Torvalds. Rantschukoff ersätter Krista Simberg, som i februari går vidare mot nya utmaningar. Rantschukoff, hemma från Vasa, fungerar för närvarande som justitieminister Anna-Maja Henrikssons riksdagsassistent och kommer att inleda sitt nya uppdrag den 25 februari. Rantschukoff har tidigare verkat som bl.a. kontaktchef åt SFP i Österbotten samt varit informationschef […]