Förnuftet och Östersjön vann till slut

Europaparlamentet och EU-rådet har äntligen kommit överens om Unionens budget för år 2013. Efter en utdragen kamp om medel och prioriteringar godkändes igår en kompromiss på 132,8 miljarder euro, vilket är ca 2 miljarder euro mindre än pågående års budget och ca 5 miljarder euro mindre än vad EU-kommissionen ansåg nödvändigt, men där balansen mellan investeringar och stöd är […]