Nils Torvalds
Europarlamentaarikko

Yhteystiedot
nils.torvalds@ep.europa.eu
Puhelin: +32 2 28 45 585

Beata Björkvall
Erityisavustaja

Yhteystiedot
beata.bjorkvall@ep.europa.eu
Puhelin: +32 2 28 37 585
Matkapuhelin: +32 489 320 418
Vastuualueet
Beata vastaa budjettivaliokuntaan sekä vähemmistöasioiden interryhmään liittyvistä asioista. 

Muut vastuualueet:

 • teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • oikeudellisten asioiden valiokunta
 • vetoomusvaliokunta
 • talousarvion valvontavaltiokunta
 • perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Katarina Dahlman
Erityisavustaja

Yhteystiedot
katarina.dahlman@ep.europa.eu
Puhelin:+32 2 28 47 585
Matkapuhelin: +32 489 320 423
Vastuualueet
Katarina vastaa ympäristö-, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnasta. Hänellä on myös päävastuu Torvaldsin Bryssel-kalenterista.

Muut vastuualueet:

 • kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • aluekehitysvaliokunta
 • naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • ihmisoikeuksien valiokunta
 • ulkoasiainvaliokunta
 • turvallisuus- ja puolustuspolitiikan valiokunta

Anton Nilsson
Erityisavustaja

Yhteystiedot
anton.nilsson@ep.europa.eu
Puhelin:+32 2 28 38 585
Vastuualueet
Antonin vastuulla ovat talous- ja raha-asioiden valiokunta, rahanpesun, veronkierron ja veropetosten tutkintavaliokunta sekä kalatalousvaliokunta. Lisäksi Anton vastaa Ahvenanmaahan sekä merenkulkuun liittyvistä asioista.

Muut vastuualueet:

 •  liikenne- ja matkailuvaliokunta
 •  kansainvälisen kaupan valiokunta
 •  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 •  sisämarkkinoiden ja kuluttajasuojan valiokunta
 •  kehitysvaliokunta

Elisabet Rantschukoff
Avustaja Suomessa

Yhteystiedot
elisabet@sfp.fi tai elisabet.rantschukoff@la.europarl.europa.eu
Matkapuhelin: +358 45 355 9340 tai +358 45 139 3514

 

Vastuualueet
Elisabet vastaa työstä Suomessa, eli suomalaisen politiikan ja median valvonnasta, sekä yhteydenpidosta puoluekenttään, yrityksiin, järjestöihin sekä yleisöön. Hän vastaa Torvaldsin Suomi-kalenterista sekä PR-, lehdistö- ja informaatiotoiminnasta. Elisabetin poliittisiin vastuualueisiin kuuluvat susi ja merimetso -kysymykset sekä Natura 2000.

 Harjoittelija

Yhteystiedot

nils.torvalds-office@ep.europa.eu
Puhelin: +32 2 248 57 585
Matkapuhelin: +32 468 25 79 95

 

Vastuualueet

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu muun muassa vierailuryhmiin liittyvät käytännön järjestelyt, viestintä sekä muiden tiimijäsenten auttaminen poliittisessa työssä.

Ota yhteyttä!

4 + 8 =