Nils Torvalds
Europarlamentaarikko

Yhteystiedot
nils.torvalds@ep.europa.eu
Puhelin: +32 2 28 45 585

Beata Björkvall

Erityisavustaja

Yhteystiedot
beata.bjorkvall@ep.europa.eu
Puhelin: +32 2 28 37 585
Matkapuhelin: +32 489 320 418
Vastuualueet

Beata vastaa budjettivaliokuntaan sekä vähemmistöasioiden interryhmään liittyvistä asioista. 

Muut vastuualueet:

 • teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • kehitysvaliokunta
 • vetoomusvaliokunta
 • talousarvion valvontavaltiokunta
 • perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Alexander Lång

Erityisavustaja

Yhteystiedot

alexander.laang@ep.europa.eu
Puhelin:+32 2 28 47 585
Matkapuhelin: +32 489 320 423

Vastuualueet

Alexander vastaa ympäristö-, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnasta. Hänellä on myös päävastuu Torvaldsin Bryssel-kalenterista.

Muut vastuualueet:

 • maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • aluekehitysvaliokunta
 • ulkoasiainvaliokunta
 • turvallisuus- ja puolustuspolitiikan valiokunta

 

 

 

Anton Nilsson

Erityisavustaja

Yhteystiedot

anton.nilsson@ep.europa.eu
Puhelin: +32 2 28 38 585

 

Vastuualueet

Antonin vastuulla ovat talous- ja raha-asioiden valiokunta, rahanpesun, veronkierron ja veropetosten tutkintavaliokunta sekä kalatalousvaliokunta. Lisäksi Anton vastaa Ahvenanmaahan sekä merenkulkuun liittyvistä asioista.

Muut vastuualueet:

 •  liikenne- ja matkailuvaliokunta
 •  kansainvälisen kaupan valiokunta
 •  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 •  kehitysvaliokunta

Elisabet Rantschukoff

Avustaja Suomessa

Yhteystiedot

elisabet@sfp.fi
Matkapuhelin: +358 45 355 9340 tai +358 45 139 3514

 

Vastuualueet

Elisabet on tällä hetkellä virkavapaalla.

Elisabet vastaa työstä Suomessa, eli suomalaisen politiikan ja median valvonnasta, sekä yhteydenpidosta puoluekenttään, yrityksiin, järjestöihin sekä yleisöön. Hän vastaa Torvaldsin Suomi-kalenterista sekä PR-, lehdistö- ja informaatiotoiminnasta. Elisabetin poliittisiin vastuualueisiin kuuluvat susi ja merimetso -kysymykset sekä Natura 2000.

Jenny Bergholm

Erityisavustaja

Yhteystiedot

jenny.bergholm@ep.europa.eu
Puhelin: +32 2 248 57 585
Matkapuhelin: +32 468 25 79 95

 

Vastuualueet

Jenny vastaa Torvaldsin Brysselin kalenterista, ja vastaa myös lehdistötiedotteista ja toimii median yhteyshenkilönä. Jenny avustaa tämän lisäksi muuta tiimiä taustatutkimuksilla.  Jennyn vastuulla on myös valvoa seuraavien valiokuntien toimintaa: 

Työllisyys ja sosiaaliasiat (EMPL), sisämarkkinat ja kuluttajansuoja (IMCO), oikeudelliset asiat (JURI), kansalaisvapaudet sekä oikeus ja sisäasiat (LIBE)

Jasmine Grönblad

Harjoittelija

Yhteystiedot

nils.torvalds-office@ep.europa.eu Puhelin: +32 2 248 47 585 Matkapuhelin: +32 489 320 417

 

Vastuualueet

Jasminen tehtäviin kuuluu muun muassa vierailuryhmiin liittyvät käytännön järjestelyt, viestintä sekä muiden tiimijäsenten auttaminen poliittisessa työssä. Tämän lisäksi hän hoitaa Torvaldsin sosiaalista mediaa. Jasminen vastuulla on myös valvoa seuraavien valiokuntien toimintaa: 

Ulkoasiat (AFET) (sisältäen ihmisoikeudet (DROI) sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (SEDE))

Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo (FEMM)

Kulttuuri ja koulutus (CULT)

sekä Parlamentin Venäjä-suhteiden komitea. 

 

 

 

Ota yhteyttä!

12 + 14 =