Suomalaiset ALDE-ryhmän europarlamentaarikot Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds ja Paavo Väyrynen ovat tänään jättäneet 11 muutosehdotusta Euroopan parlamentin käsittelyssä olevaan ampuma-asedirektiiviin.

”Komission ehdotus ampuma-asedirektiivistä sisältää merkittäviä ongelmakohtia Suomen kannalta, jotka halusimme tuoda esiin muutosehdotuksissamme. Kysymykset liittyvät reserviläisten ja ampuma-aseharrastajien oikeuksiin omistaa aseita, metsästykseen ja metsästäjien ikärajoihin sekä muun muassa aseostojen valvontaan, joissa ei ole huomioitu Suomen kansallisia erityispiirteitä”, Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds ja Väyrynen linjaavat.

Euroopan komission ehdotus uudesta ampuma-asedirektiivistä on parhaillaan Euroopan parlamentin sisämarkkinavaliokunnan käsittelyssä. Muutosehdotusten jättämisen takaraja tuli vastaan tänään, jonka jälkeen Euroopan parlamentin alustavasta kannasta äänestetään sisämarkkinavaliokunnassa kesäkuun lopussa.

”Linjauksemme ovat samansuuntaisia, kuin Suomen valtioneuvoston kannat neuvostossa, joissa asiasta käydään parhaillaan neuvotteluja. Seuraavaksi vaikutamme poliittisten ryhmien varjoesittelijöihin, jotka ryhtyvät pian kokoamaan sisämarkkinavaliokunnan kantaa”, mepit jatkavat.

Euroopan liberaalidemokraattisen ryhmän (ALDE) suomalaismeppien kehotus on viimeaikaisista traagisista terrori-iskuista huolimatta erottaa terrorismi laillisesta harrastustoiminnasta, johon kuuluu muun muassa metsästys ja reserviläistoiminta. Asian turhaa politisoitumista on syytä välttää parlamentin käsittelyssä.