EU arbetar för tillfället med att uppdatera sitt direktiv om skattemyndigheters tillgång på information om penningtvätt. Nils Torvalds, som leder förhandlingarna för den liberala ALDE-gruppen i Europaparlamentet, välkomnar förslaget.

– De som ägnar sig åt skatteflykt och penningtvätt bryr sig överhuvudtaget inte om nationsgränser. Därför är det självklart att länder måste samarbeta i kampen mot dessa fenomen och EU är den bästa arenan vi har för den här sortens samarbete, säger Torvalds.

I sina ändringsförslag till europaparlamentets uttalande om direktivet understöder Torvalds ett automatiskt informationsutbyte mellan länders skattemyndigheter och betonar vikten av att EU-kommissionen involveras i processen.

Torvalds, som är aktiv i Europaparlamentets utredningsutskott för Panamapappren, arbetar för tillfället med flera lagförslag som behandlar skatteflykt och penningtvätt. Han leder också ALDE-gruppens kommande förhandlingar kring uppdateringen av EU:s anti-penningtvättsdirektiv.

Tilläggsinformation:
Nils Torvalds, Europaparlamentariker
Anton Nilsson, specialmedarbetare: +32 489 32 04 79