Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) är bekymrad över situationen i Ungern:
– Europeiska unionen är uppbyggd på gemensamma värderingar som vi måste våga stå upp för. Pressfriheten och ett oberoende rättssystem är viktiga grundpelare för hela unionen. Orbán har tidigare sagt i sina tal att han vill se ett slut på den liberala demokratin, mot en sådan ledare behöver vi markera. Solidaritet måste sist och slutligen gå åt båda hållen, den som bryter mot de gemensamma spelreglerna måste också ta konsekvenserna av det, säger Torvalds

Europaparlamentet röstar under Strasbourgsessionen på onsdagen om en resolution som talar om att skrida till åtgärder mot Ungern. Resolutionen är en reaktion mot de begränsningar av grundläggande rättigheter och friheter som gradvis införts i landet under ledning av premiärminister Viktor Orbán. Resolutionen vänder sig bland annat mot hur landets lagstiftning begränsar yttrandefriheten, tveksamheterna kring domstolarnas oberoende och anklagelserna om korruption. Om resolutionen går igenom är det sedan upp till EU:s medlemsstater i rådet att slutligen besluta om de ska frånta Ungern vissa rättigheter, som t.ex. rösträtt i rådet.

Ungerns premiärminister Orbáns parti, Fidesz, är i Europaparlamentet medlemmar i den konservativa gruppen EPP tillsammans med Samlingspartiet. Torvalds menar att EPP:s partier har ett särskilt ansvar att markera mot Orbán i onsdagens omröstning:
– Nu är det upp till bevis för EPP och Samlingspartiet. Jag hoppas de kommer att våga ta ställning för våra gemensamma värden istället för att försvara sin partikamrat. Sist och slutligen behöver de även ställa sig frågan om de kan acceptera att vara medlemmar i samma partigrupp som en så tydligt odemokratisk ledare som Orbán, konstaterar Torvalds.