Nils Torvalds
Europarlamentaarikko

Yhteystiedot

nils.torvalds@ep.europa.eu
Puhelin: +32 2 28 45 585

Beata Björkvall
Erityisavustaja

Yhteystiedot

beata.bjorkvall@ep.europa.eu
Puhelin: +32 2 28 37 585
Matkapuhelin: +32 489 320 418

Vastuualueet

Beata vastaa budjettivaliokuntaan sekä vähemmistöasioiden interryhmään liittyvistä asioista. 

Muut vastuualueet:

 • teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • oikeudellisten asioiden valiokunta
 • vetoomusvaliokunta
 • talousarvion valvontavaltiokunta
 • perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Katarina Dahlman
Erityisavustaja

Yhteystiedot

katarina.dahlman@ep.europa.eu
Puhelin:+32 2 28 47 585
Matkapuhelin: +32 489 320 423

Vastuualueet

Katarina vastaa ympäristö-, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnasta. Hänellä on myös päävastuu Torvaldsin Bryssel-kalenterista.

Muut vastuualueet:

 • kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • aluekehitysvaliokunta
 • naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • ihmisoikeuksien valiokunta
 • ulkoasiainvaliokunta
 • turvallisuus- ja puolustuspolitiikan valiokunta

Anton Nilsson
Erityisavustaja

Yhteystiedot

anton.nilsson@ep.europa.eu
Puhelin:+32 2 28 38 585

Vastuualueet

Antonin vastuulla ovat talous- ja raha-asioiden valiokunta, rahanpesun, veronkierron ja veropetosten tutkintavaliokunta sekä kalatalousvaliokunta. Lisäksi Anton vastaa Ahvenanmaahan sekä merenkulkuun liittyvistä asioista.

Muut vastuualueet:

 •  liikenne- ja matkailuvaliokunta
 •  kansainvälisen kaupan valiokunta
 •  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 •  sisämarkkinoiden ja kuluttajasuojan valiokunta
 •  kehitysvaliokunta

Elisabet Rantschukoff
Avustaja Suomessa

Yhteystiedot

elisabet@sfp.fi tai elisabet.rantschukoff@la.europarl.europa.eu
Matkapuhelin: +358 45 355 9340 tai +358 45 139 3514

 

Vastuualueet

Elisabet vastaa työstä Suomessa, eli suomalaisen politiikan ja median valvonnasta, sekä yhteydenpidosta puoluekenttään, yrityksiin, järjestöihin sekä yleisöön. Hän vastaa Torvaldsin Suomi-kalenterista sekä PR-, lehdistö- ja informaatiotoiminnasta. Elisabetin poliittisiin vastuualueisiin kuuluvat susi ja merimetso -kysymykset sekä Natura 2000.

Alexander Lång
Lehdistöavustaja

Yhteystiedot

nils.torvalds-office@ep.europa.eu
Puhelin: +32 2 248 57 585
Matkapuhelin: +358 45 6393515

 

Vastuualueet

Alexanderin tehtäviin kuuluu niin sisäinen kuin ulkoinen viestintä, ensisijaisesti toimiston ja erinäisten medioiden välillä. Lehdistön yhteydenotot voi kohdistaa Alexanderille. Alexander vastaa myös kotimaisen ja ulkomaan lehdistön seurannasta tiimimme keskeisimpiin aihealueisiin liittyen.

Linda Smids
Harjoittelija

Yhteystiedot

nils.torvalds-office@ep.europa.eu
Puhelin: +32 2 248 57 585
Matkapuhelin: +32 468 25 79 95

 

Vastuualueet

Lindan tehtäviin kuuluu muun muassa vierailuryhmiin liittyvät käytännön järjestelyt, viestintä sekä muiden tiimijäsenten auttaminen poliittisessa työssä.

Ota yhteyttä!

15 + 13 =