Torvalds: Parisavtalet kräver handling

Europaparlamentet godkände igår ratificeringen av det världsomfattande klimatavtal som slöts i Paris i december 2015. Efter att EU:s ministrar i fredags kom överens, banar parlamentets omröstning nu väg för ikraftträdandet av avtalet. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) är lättad över ratificeringen: – Efter många om och men ratificerar EU nu Parisavtalet. Allt annat hade varit skamligt, […]

Torvalds ansvarar för LULUCF

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) har idag utsetts till den liberala ALDE-gruppens ansvariga förhandlare för det så kallade LULUCF-lagförslaget. LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) är ett förslag på hur utsläpp från markanvändning och skogsbruk kan beräknas och rapporteras i EU-ländernas utsläppsminskningsmål. Förslaget är ett sätt att inkludera LULUCF-sektorn i EU:s klimatambitioner. – LULUCF […]