Lösningen bör hittas till storstädernas ökade trafikmängd

– I och med att trängseln på vägarna ökar måste kollektivtrafikens andel stiga. Storstädernas mål att minska koldioxidutsläppen sätter även stor press för utveckling av kollektivtrafiken. HRT:s mål är att minska växthusgasemissionen med 90 procent från 2010:s nivå till 2025, säger Rehnström. – Precis som övriga storstäder runt om i Europa behöver även Finlands storstäder […]

Torvalds: Att rösta ner Goulard var ett misstag

Nils Torvalds konstaterar att det var ett stort misstag: ”Jag har arbetat många år tillsammans med Goulard och jag kan bara konstatera att hon är mycket kompetent för rollen som kommissionär. I och med det här beslutet tappar vi en person som kunde ha spelat en nyckelroll i arbetet för en bättre fungerande inre marknad […]

Torvalds röstade nej till upphovsdirektivet: förslaget är dåligt och obalanserat!

Europaparlamentariker Nils Torvalds är besviken över resultatet. – Frågan har länge varit kontroversiell. Dagens omröstning var den slutliga och tyvärr är resultatet dåligt. Lagstiftningen skapar oklarheter kring vilka regler som egentligen ska gälla. Indirekt leder direktivet också till att internet-plattformar kommer att hamna i en för stark position jämtemot till exempel författare och kreatörer, säger […]

Torvalds: vi måste lyssna på de ungas klimatoro

– För de ungas skull måste vi politiker vara modiga. Vi måste också bli bättre på att berätta för våra barn och unga om vad vi redan gör, säger Torvalds. – Klimatfrågan är en fråga som bäst löses på EU-nivå, eftersom det berör alla medlemsländer. I parlamentet har vi fått igenom ambitiösa paket. Det handlar […]

Rådet nominerar bara män – EU-parlamentariker säger ifrån

– Det är pinsamt att rådet än en gång bara har nominerat män. Genom sådana här utnämningar skickar EU oacceptabla signaler. Vi måste skapa strukturer som gör det möjligt för kompetenta personer att nå topposter oberoende av kön, säger Torvalds som för den liberala ALDE-gruppens talan i frågan. – Vi kvinnor utgör hälften av befolkningen […]

EU gör biljettautomater och offentliga transportmedel mera tillgängliga för alla

– För att alla ska kunna vara en del av det moderna samhället, behöver myndigheterna i medlemsländerna se över hur de fattar beslut i samband med offentlig upphandling. Vi måste försäkra oss om att alla har lika möjligheter att utföra sina vardagliga sysslor som att t.ex. använda sig av betalautomater, säger Torvalds. – Kriterierna kommer […]

Torvalds: Kompromissen om upphovsrättsdirektivet en besvikelse, journalister och författare drabbas

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar resultatet: – Jag är besviken. Frågan har debatterats i parlamentet upprepade gånger, och varje gång har det stött på kraftig kritik. Ändå har förhandlarna inte tagit lärdom, utan med EPP i spetsen gått med på en dålig överenskommelse, berättar Torvalds. Redan då frågan debatterades i parlamentet i september förhöll sig […]

EU:s konstruktiva partier måste samarbeta

Efter EU-valet kommer det inte att finnas någon bekväm majoritet i Europaparlamentet, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds. – De populistiska och EU-kritiska partiernas mandat förväntas växa och vi kan ha ett europeiskt råd, det vill säga medlemsländernas ministrar, som fortsätter bromsa avgörande beslut. Som motvikt måste högercenterns EPP, socialdemokraternas S&D, mittengrupperingarnas ALDE och de europeiska gröna […]

Goda nyheter för kustregionerna: EU-parlamentet omkullkastar kommissionens ofördelaktiga förslag

16.1.2019 Europaparlamentet röstade på onsdag 16.1 om de nya reglerna för det Europeiska territoriella samarbetet (ETS). De finländska Europaparlamentarikerna Nils Torvalds (SFP/ALDE) och Elsi Katainen (Cent./ALDE) är nöjda med slutresultatet. De har motsatt sig det förslag som kommissionen publicerade förra våren, som hade favoriserat gränser på land framom gränser som sträcker sig över havsområden. Enligt […]