Europeiska utmaningar, del 2

Senaste vecka inledde TAX3 sitt arbete. Det är alltså specialutskottet, som försöker reda ut vad som egentligen gått och går snett i europeisk skattepolitik. EU-länderna förlorar miljarder, men riktigt fungerande lösningar ser vi inte ens vid horisonten.   Inför treans första möte läste jag igenom slutrapporterna från TAXE och TAXE2 och blev ganska bekymrad. Var […]

Produktivitetsfällan

Alla som på något sätt är intresserade av Europas framtid borde nu på allvar försöka sätta sig in i Storbritanniens besvärliga väg in och ut ur Europeiska unionen. Om ni (av misstag,tar jag) lyssnar på herrarna ur den blå framtiden, eller på Paavo Väyrynen eller på sannfinländarna, kommer ni att få en förklaring som är […]

Europeiska utmaningar del.1

I en intervju om den tyska regeringsbildningen för ZDF – det andra tyska offentliga tv-nätverket – yttrade vare sig Angela Merkel eller intervjuaren Bettina Schausten ett enda ord om vad GroKo-dealen kunde betyda för Europas framtid. Allt handlade om tysk inrikespolitik, om förhållandet inom Unionen (CDU-CSU) och inom SPD, men nästan mellan varje uttalad mening […]

Poäng eller poänglöshet

Den senaste tiden har det av en eller annan orsak talats väldigt mycket om säkerhetspolitik hemma i Finland. Diskussionen är välkommen och välbehövlig. När det kommer till en diskussion av den här karaktären måste man resonera såväl realistiskt som långsiktigt. Och precis som i många andra ämnen som debatteras inom samhället finns det många som […]

Den abdikerande ledaren

Ledarskap kan vara av många olika slag. När Alexis de Tocqueville 1835-1840 gav ut originalutgåvan av ”Demokratin i Amerika” (första svenska upplagan ”Om folkväldet i Amerika 1839-1846) framstod Förenta staterna som – för att använda ett gammal uttryck – ”den strålande staden på berget”. Citatet bygget naturligtvis på Bibeln (och sagesmannen var inte en särskilt […]

Skog, mark och euron

Klimatförändringen är kanske vår tids största utmaning. Inget annat fenomen har så långt gående sociala, politiska, ekonomiska och globala effekter som klimatförändringen. Därför var det också så viktigt att världen kom överens om Parisavtalet. Vi ser därför i Europaparlamentet och i EU klimatfrågorna som en röd tråd genom en mängd av lagförslag vi jobbar med. […]

Kolumn: Ekokammaren

Det fanns igen en fråga som störde mig (oerhört) med massmediernas bevakning av det nederländska valet. Utmaningen är inte ny – inte ens för mig själv. Under mina år som journalist var det en ständigt återkommande fråga: varför spelar ni ut givna aktörer mot varandra, spetsar till frågeställningarna och styr in publiken på förenklade spår. […]

Kolumn: Var Nederländerna vändpunkten?

Tidigt på torsdagsmorgonen efter det nederländska valet ringde jag en av mina vänner – aktivist inom socialliberala D66 – för att få en första mera personlig inblick i valets betydelse. Jag talade alltså med en människa som inte hade sovit många timmar, men klangen i hennes röst sade allting. Den var fylld av optimism, energi […]

KOLUMN: Ordning på torpet

Nu finns den på bordet – förordningen som ska lösa skärgårdens och kustens problem. Det handlar om Europeiska kommissionens förslag till förordning om ”invasiva främmande arter”. I förslaget definieras de här arterna som ”främmande art vars introduktion eller spridning genom riskbedömning har konstaterats hota biologisk mångfald och ekosystemstjänster och som kan ha negativ inverkan på […]

KOLUMN: Vid gränsen – u kraina

Till Rysslands och Ukrainas gemensamma historia hör rurikiderna – ättlingarna till Rurik, som enligt Nestorskrönika ombads komma till Gardariket för att skapa ordning. Med drygt 1000 år av efterklokhet kan man säga, att ordningsskapandet inte utföll särskilt väl. En del berodde på rurikidernas arvsordning. Den som efterträdde storfursten var inte hans son utan hans bror […]