Vår i coronatider

Det kan i och för sig bero på en så enkel omständighet som att en Europaparlamentariker nästan aldrig hinner ut för att njuta av våren. Och upplever man till äventyrs våren är det en alldeles annorlunda vår än vår nordliga. I Strasbourg är det körsbärsträden som blommar utanför parlamentsbyggnaden. I Bryssel är det magnoliorna och […]

Klimatlag och corona

Enkelt uttryckt kunde man beskriva processen så här: när människan tränger vidare i sin existentiellt påtvingade strävan efter en någorlunda trygg utkomst tränger hon in på områden, som tidigare har varit mer jungfruliga tillhåll för djur, växter, bakterier och virus. Om vi tittar på tillförlitliga internationella rapporter kan vi dessutom tillägga att den här processen […]

Europeiska utmaningar 4

Under våren har jag försökt ringa in en del europeiska utmaningar, men att nu – inför den italienska krisen – lämna området och skriva någonting vackert om den tidiga våren vore liktydigt med feghet. Alltså forza e coraggio – styrka och kurage.   Italoutmaning nummer 1: Vem eller vad är den skyldige/skyldiga? Det kommer också […]

Europeiska utmaningar 3

Den stora utmaningen handlar (naturligtvis) om demokrati och delaktighet, men att skriva demokati och delaktighet är enkelt. Att förverkliga det i EU 27 (eller 28) är betydligt svårare. Det pågår en mycket intressant internationell diskussion bland tyckare, vetenskapsmän och politiker. Den diskussionen rör sig i alla tänkbara sfärer och är sällan riktigt praktisk eller överskådlig. […]

Emmanuel Macron

Den 17 april kunde man känna hur spänningen dallrade i luften i parlamentets sessionssal i Strasbourg. Vanligtvis försöker Europaparlamentarikerna lite hålla på sig när ett statsöverhuvud kommer för att tala till församlingen i plenisalen. Den här gången höll inte masken riktigt.   Emmanuel Macron är den nya generationen av europeiska politiska ledare. Han är född […]

Europeiska utmaningar, del 2

Senaste vecka inledde TAX3 sitt arbete. Det är alltså specialutskottet, som försöker reda ut vad som egentligen gått och går snett i europeisk skattepolitik. EU-länderna förlorar miljarder, men riktigt fungerande lösningar ser vi inte ens vid horisonten.   Inför treans första möte läste jag igenom slutrapporterna från TAXE och TAXE2 och blev ganska bekymrad. Var […]

Produktivitetsfällan

Alla som på något sätt är intresserade av Europas framtid borde nu på allvar försöka sätta sig in i Storbritanniens besvärliga väg in och ut ur Europeiska unionen. Om ni (av misstag,tar jag) lyssnar på herrarna ur den blå framtiden, eller på Paavo Väyrynen eller på sannfinländarna, kommer ni att få en förklaring som är […]

Europeiska utmaningar del.1

I en intervju om den tyska regeringsbildningen för ZDF – det andra tyska offentliga tv-nätverket – yttrade vare sig Angela Merkel eller intervjuaren Bettina Schausten ett enda ord om vad GroKo-dealen kunde betyda för Europas framtid. Allt handlade om tysk inrikespolitik, om förhållandet inom Unionen (CDU-CSU) och inom SPD, men nästan mellan varje uttalad mening […]

Poäng eller poänglöshet

Den senaste tiden har det av en eller annan orsak talats väldigt mycket om säkerhetspolitik hemma i Finland. Diskussionen är välkommen och välbehövlig. När det kommer till en diskussion av den här karaktären måste man resonera såväl realistiskt som långsiktigt. Och precis som i många andra ämnen som debatteras inom samhället finns det många som […]

Den abdikerande ledaren

Ledarskap kan vara av många olika slag. När Alexis de Tocqueville 1835-1840 gav ut originalutgåvan av ”Demokratin i Amerika” (första svenska upplagan ”Om folkväldet i Amerika 1839-1846) framstod Förenta staterna som – för att använda ett gammal uttryck – ”den strålande staden på berget”. Citatet bygget naturligtvis på Bibeln (och sagesmannen var inte en särskilt […]