Skarv, dödsdans och klimat

Det är helt enkelt för djupt. Gullkrona fjärd är en förkastningsgrav och är därför djup med branta stränder. I något geologiskt skede har bergsmassorna rämnat och lämnat efter sig en ganska fyrkantig fjärd. Sen har inlandsisen skuffat sten och sand och polerat stränderna. Bakom stenen med skarvarna dyker Stängselåsens tredje rad upp ur djupet. Mellan […]

Paket och förhandlingskultur

Jo, det är sant att man i förhandlingar ofta måste pruta på sina krav, men prutmånen måste bygga på vad man vet om förhandlingssituationen, om motpartens egentliga smärtpunkter och hur den politiska stridsfrågan kommer att utvecklas efter förhandlingarna. Vi fick ett skolexempel på hur det här fungerar i samband med det stora europeiska coronahjälppaketet. Jag […]

Krypande kompetens

I politik finns det egentligen oerhört många exempel på det. Just nu förhandlar vi om klimatlagen och i det sammanhanget med hänvisningar till Parisavtalet. I den godkända texten heter i artikel 2 så här: …hålla ökningen i den globala medeltemperaturen långt under 2 °C över förindustriella nivån samt göra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till […]

Närhetsprincipen på för stort avstånd

I Finland är vi nu välbekanta med att debattera för- och nackdelarna med kommunsammanslagningar. Liksom med klokheten i att flytta delar av samhällsservicen till större (och förmodat mer effektiva) enheter. I Förenta staterna förs ett ständigt samtal om relationen mellan delstaterna och den federala regeringen. I EU, som är en unik politisk konstruktion, har vi […]

Mellan barken och trädet…

Det finns många rent praktiska problem: hur riktas hjälpen sist och slutligen, hur effektivt förvaltas den, vilka strukturer kommer vi att förstärka, vilka vill vi bli av med? I efterhand kommer någon fiffikus att säga, att det inte gick riktigt som på Strömsö. Den sanningen gäller mänskligt handlande överhuvudtaget och har inte heller tidigare förhindrat […]

Vår i coronatider

Det kan i och för sig bero på en så enkel omständighet som att en Europaparlamentariker nästan aldrig hinner ut för att njuta av våren. Och upplever man till äventyrs våren är det en alldeles annorlunda vår än vår nordliga. I Strasbourg är det körsbärsträden som blommar utanför parlamentsbyggnaden. I Bryssel är det magnoliorna och […]

Klimatlag och corona

Enkelt uttryckt kunde man beskriva processen så här: när människan tränger vidare i sin existentiellt påtvingade strävan efter en någorlunda trygg utkomst tränger hon in på områden, som tidigare har varit mer jungfruliga tillhåll för djur, växter, bakterier och virus. Om vi tittar på tillförlitliga internationella rapporter kan vi dessutom tillägga att den här processen […]

Europeiska utmaningar 4

Under våren har jag försökt ringa in en del europeiska utmaningar, men att nu – inför den italienska krisen – lämna området och skriva någonting vackert om den tidiga våren vore liktydigt med feghet. Alltså forza e coraggio – styrka och kurage.   Italoutmaning nummer 1: Vem eller vad är den skyldige/skyldiga? Det kommer också […]

Europeiska utmaningar 3

Den stora utmaningen handlar (naturligtvis) om demokrati och delaktighet, men att skriva demokati och delaktighet är enkelt. Att förverkliga det i EU 27 (eller 28) är betydligt svårare. Det pågår en mycket intressant internationell diskussion bland tyckare, vetenskapsmän och politiker. Den diskussionen rör sig i alla tänkbara sfärer och är sällan riktigt praktisk eller överskådlig. […]

Emmanuel Macron

Den 17 april kunde man känna hur spänningen dallrade i luften i parlamentets sessionssal i Strasbourg. Vanligtvis försöker Europaparlamentarikerna lite hålla på sig när ett statsöverhuvud kommer för att tala till församlingen i plenisalen. Den här gången höll inte masken riktigt.   Emmanuel Macron är den nya generationen av europeiska politiska ledare. Han är född […]