Läheisyysperiaatetta on vaalittava

Nils Torvalds, joka keskiviikkona keskustelee pohjoismaisessa verkkoseminaarissa maatalouden ja metsätalouden roolista tulevassa ilmastolaissa, kertoo, että läheisyysperiaate on nyt tärkeämpi kuin koskaan ennen. – Kunnianhimoiset toimenpiteet talouden elpymiseksi covid19-kriisissä sekä vihreän kehityksen ohjelman ilmastotoimet antavat EU:lle enemmän valtaa. Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää, että turvaamme jäsenvaltioiden oikeuden saavuttaa yhteiset tavoitteet, paikalliset olosuhteet huomioiden. Hän nostaa esille […]

Ehdotamme kunnianhimoisia ja realistisia muutoksia ilmastolakiin

EU:n tuleva ilmastolaki on keskeinen osa unionin vihreä kehityksen ohjelmaa, jonka mukaisesti Eurooppa tulee olemaan ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Komissio ehdotti 4. maaliskuuta, että ilmastolaissa todettaisiin, että vuoteen 2030 mennessä EU:n hiilidioksidipäästöt vähenevät 50 tai 55 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna – riippuen siitä mitä meneillään olevat tutkimukset osoittavat. Parlamentin ympäristövaliokunta, jossa Nils […]

Torvalds: Suomen olosuhteet on huomioitava vihreissä strategioissa

– Meidän on varmistettava, että Suomi voi jatkaa työtä edelläkävijänä. Euroopan komissio hyväksyy tänään keskiviikkona, Covid19-kriisistä johtuvan viiveen jälkeen, kaksi uutta strategiaa, joilla on avainrooli EU:n vihreässä siirtymävaiheessa. Uuden “Farm to Fork” -strategian mukaisesti unioni ryhtyy lukuisiin toimenpiteisiin kestävämmän ja terveellisemmän ruokatarjonnan aikaansaamiseksi vuoteen 2030 mennessä. – Eurooppalainen elintarviketuotanto muodostaa tänä päivänä hiukan yli yhden […]

Torvalds: Päätöslauselma vahva viesti taloutta elvyttävistä toimista

Euroopan parlamentti päättää perjantaina uudesta päätöslauselmasta koskien talouden elpymistä covid19-kriisin aikana ja sen jälkeen. – Päätös on vahva viesti vaikeassa tilanteessa, sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP / Renew). Kaiken kaikkiaan viisi seitsemästä puolueryhmästä, mukaan lukien Liberal Renew Europe, olivat sopineet ennen istuntoa siitä, ettei kukaan heistä esittäisi muutosehdotuksia parlamentin perjantaina iltapäivällä hyväksymään yhteiseen päätöslauselmaan. – […]

Torvalds: Harmillinen päätös kevätmetsästyksestä

– Uroshaahkojen kevätmetsästys ei ole syy naarashaahkojen haavoittuvaan tilanteeseen. Uroshaahkan kevätmetsästyksen lainmukaisuudesta on keskusteltu kauan. Euroopan komissio kehotti joulukuussa 2016 Suomea lopettamaan metsästyksen mahdollisimman pian tuloksettomien neuvottelujen jälkeen. Nils Torvalds ryhtyi useisiin toimiin, jotta komissio muuttaisi kantaansa. – Uroshaahkojen kevätmetsästys ei ole syy siihen, että naarashaahkat ovat haavoittuvassa tilanteessa. Tämä tiedonanto oli osoitettu silloiselle komissaari […]

Torvalds: Suomi tarvitsee Eurooppaa ja Eurooppa tarvitsee meitä

– Suomi ei pärjää ilman EU:ta, eikä EU pärjää ilman meitä. Sipilän puheenvuoro tuli tärkeän ajankohtaan, sillä heinäkuussa Suomen puheenjohtajuuskausi alkaa Romanian kauden jälkeen. Suomi saa silloin hienon mahdollisuuden näyttää, että kannamme vastuumme eurooppalaisesta yhtenäisyydestä, sanoo Torvalds. Myös komission presidentti Jean-Claude Juncker on aiemmin painottanut samaa asiaa. – Samana päivänä, kun Sipilä piti puhettaan, 35 […]

Rannikkomaakunnille hyviä uutisia: EU-parlamentti pyörsi komission haitallisen aloitteen

16.1.2019 Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona 16.1. uusista säännöistä koskien Euroopan alueiden välistä yhteistyötä (EAY). Suomalaiset europarlamentaarikot Elsi Katainen (kesk./ALDE) ja Nils Torvalds (RKP/ALDE) ovat lopputulokseen tyytyväisiä. He ovat vastustaneet komission viime keväänä julkaisemaa pohjaesitystä, joka olisi suosinut maarajoja merirajojen sijaan. Komission ehdotuksen mukaan merten yli yhteistyötä saisivat tehdä vain alueet, joiden välillä on kiinteä yhteys, […]

Euroopan parlamentti hyväksyi Torvalds-raporttia- askel kohti entistä vakaampaa pankkiunionia

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään 16.1, niin sanotun Torvalds-raportin pankkiunionin tulevaisuudesta äänin 497 puolesta ja 125 vastaan. Raportti on täten koko parlamentin kannanotto. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (SFP/ALDE) on tyytyväinen lopputulokseen. – Näimme jo 60-, 70- ja 80- luvuilla minkälaisen sotkun eri valuutat ja määräykset loivat järjestelmässämme, Torvalds sanoo. Myös viimeisen kriisin aikana 2007-2008 huomattiin miten EU:n […]

Torvalds: On tärkeää, että EU tukee investointeja taloudellisesti ja ekologisesti kestävissä hankkeissa.

Rahoitusohjelma InvestEU tulee vuosina 2021-2027 lisäämään investointeja taloudellisesti ja ekologisesti kestäviin hankkeisiin. Ohjelmasta äänestetään keskiviikon täysistunnossa ja europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (RKP/ALDE) ohjelman pääpiirteet ovat hyvät ja erittäin tärkeitä tulevaisuuden kannalta. – Haluan että EU on maailman kärjessä tutkimuksen ja innovaatioiden osalta. Jotta tämä olisi mahdollista tarvitsemme InvestEU:un kaltaisia ohjelmia, Torvalds sanoo. On aika laatia kehykset […]

Autojen hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä sopu – jäsenvaltioiden haluttomuus noudattaa kansainvälisiä ilmastolupauksia esteenä todelliselle menestykselle

Alustava sopimus uusien paketti- ja henkilöautojen päästövähennystavoitteista saavutettiin eilen illalla Brysselissä. Vuoteen 2025 mennessä hiilidioksidipäästöt vähenevät 15 prosenttia sekä matkustaja- että pakettiautojen osalta. Vuoteen 2030 mennessä pakettiautojen vähennyksen olisi oltava 31 prosenttia ja henkilöautojen osalta 37,5 prosenttia. Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP / ALDE) kommentoi neuvottelutulosta: ”Onnistuimme nostamaan henkilöautojen 2030-tavoitetasoa selkeästi EU-komission alkuperäiseen ehdotukseen […]