Torvalds tyytyväinen Euroopan parlamentin metsäpäätökseen

Metsän rooli EU:n ilmastopolitiikassa on puhuttanut viime viikkoina. Erityisesti maankäytöstä johtuvat hiilidioksidin päästöt ja talteenotto, lyhennettynä LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) ovat olleet esillä. EU-komission alkuperäinen esitys on Suomen näkökulmasta erittäin ongelmallinen. Komission esitys sitoo metsän hakkuut lukuihin, jotka ainoastaan kuvaavat historiallisia ja taloudellisia nousuja ja laskuja. Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (RKP/ALDE) johdolla […]