EU-komissio vahvistaa hallituksen talouspoliittisen linjan

Euroopan komissio julkaisi tänään (10.4) raportin 13 euromaan, mukaan lukien Suomen, makrotaloudellisesta tilanteesta. Komissio kiinnittää huomionsa mm. Suomen nopeaan velkaantumistahtiin, kilpailukyvyn heikkenemiseen ja ongelmiin tieteellisten ja teknisten innovaatioiden tuotteistamisessa. – Komission johtopäätökset Suomen taloustilanteesta nostavat esiin juuri ne haasteet joihin hallitus on pyrkinyt vaikuttamaan talouspolitiikallaan, mm. kehysriihessä, kertoo puolustusministeri Carl Haglund. Tämä vahvistaa oikeastaan kolme […]

Torvalds ”Brysselin kone” – radio-ohjelmassa

Nils Torvalds puhui aiemmin tänään Ylen ”Brysselin kone” – radio-ohjelmassa, jossa hän puhui aiheesta ”Mihin suuntaan EU:ta kehitetään?”. Tästä linkistä pääsee kuulemaan ohjelman: http://yle.fi/radio1/asia/brysselin_kone/mihin_suuntaan_euta_kehitetaan_40298.html.