Team Torvalds

Nils Torvalds
Europaparlamentariker

Kontaktuppgifter

nils.torvalds@ep.europa.eu
kontor +32 2 28 45 585

Beata Björkvall
Specialmedarbetare

Kontaktuppgifter

beata.bjorkvall@ep.europa.eu
kontor +32 2 28 37 585
mobil +32 489 320 418

Ansvarsområden

Beata ansvarar för budgetutskottet och för arbetet med intergruppen för minoritetsfrågor.

Övrig bevakning:
• utskottet för industrifrågor, forskning och energi
• utskottet för kultur och utbildning
• utskottet för rättsliga frågor
• utskottet för framställningar
• utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Katarina Dahlman
Specialmedarbetare

Kontaktuppgifter

katarina.dahlman@ep.europa.eu
kontor
+32 2 28 47 585
mobil +32 489 320 423

Ansvarsområden

Katarina ansvarar för bevakningen av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Katarina är även huvudansvarig för Torvalds Brysselkalender och koordineringen av möten i Bryssel.

Övrig bevakning:
• utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor,
• utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
• utskottet för regional utveckling
• utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
• utskottet för mänskliga rättigheter
• utskottet för utrikesfrågor

Anton Nilsson
Specialmedarbetare

Kontaktuppgifter

anton.nilsson@ep.europa.eu
kontor
+32 2 28 38 585

Ansvarsområden

Anton ansvarar för utskottet för ekonomi- och valutafrågor, specialutskottet för penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt samt fiskeriutskottet. Utöver det har Anton ett särskilt ansvar för Ålandsfrågor och sjöfart.

Övrig bevakning:
• utskottet för transport och turism
• utskottet för internationell handel
• utskottet för sysselsättning och sociala frågor
• utskottet för inre marknaden och konsumentskydd
• utskottet för utveckling

Elisabet Rantschukoff
Medarbetare i Finland

Kontaktuppgifter

elisabet@sfp.fi eller elisabet.rantschukoff@la.europarl.europa.eu
mobil +358 45 355 9340 eller +358 45 139 3514

 

Ansvarsområden

Elisabet ansvarar för arbetet i Finland, vilket innebär bevakning av finländsk politik och media samt kontakter till partifältet, företag, organisationer och allmänheten. Hon ansvarar för Torvalds Finlandskalender och har hand om PR-, press-, och informationsverksamhet. Elisabets politiska bevakningsområden är Natura 2000 samt varg- och skarvfrågor.

Alexander Lång
Pressekreterare

Kontaktuppgifter

nils.torvalds-office2@ep.europa.eu
kontor +32 2 248 57 585
mobil   +358 45 6393515

 

Ansvarsområden

Alexander ansvarar för kommunikationen både internt och externt, främst mellan kontoret och medierna. Pressförfrågningar kan riktas till Alexander. Alexander bevakar inhemsk och utländsk press kring de frågor vi jobbar med. Alexander ansvarar även för den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland samt bevakar politiskt medlemsländer som bryter mot EU -lagstiftning

Övrig bevakning:
• utskottet för terrorismfrågor
• utskottet för säkerhet och försvar

Linda Smids
Praktikant

Kontaktuppgifter

nils.torvalds-office@ep.europa.eu
kontor +32 2 248 57 585
mobil +32 468 25 79 95

 

Ansvarsområden

Lindas uppgifter på kontoret är bland annat att ordna praktiska arrangemang kring besöksgrupper, kommunikation och att delta i det politiska arbetet tillsammans med teamet.

Ta kontakt.

11 + 5 =