Lite i klammeri med Gröna

Under Europadagarna i Åbo för några veckor sedan hände det igen. Med mig som reselektyr hade jag Nial Fergusons Doom (Domedagen). I inledningen varnar han för domedagspredikanter, men konstaterar samtidigt med historikerns torra saklighet att domedagsförkunnelser är djupt rotade både i vår, i den judiska och den muselmanska kulturen. Inför stora utmaningar är det alltså […]