Afghanistan ett halvt sekel senare

Det var det naturligtvis inte! Det nästsista kapitlet i den afghanska katastrofen inleddes 1978 med en sovjetunderstödd kupp, som huvudsakligen leddes av det afghanska kommunistpartiet. En del av målsättningarna känner vi igen från senare försök: att modernisera ett land långt på efterkälken. Men modernisering är en invecklad och svår process. I alla skeden har det […]