Utdöende, rykten och lite fakta

Det finns någonting som heter bakgrundsutdöende, dvs den hastighet med vilken den evolutionära utvecklingen leder till återvändsgränder och till artens utdöende. Teorierna ger också teoretiska värden på hur ofta det förekommer för olika arter. För däggdjur ger de t.ex. en cykel på en miljon år. Den process vetenskapsmännen och -kvinnorna nu varnar för driver ett […]