Den svåra verkligheten

Den 14 juli är också dagen då kommissionen kommer med sitt jättelika lagstiftningspaket kring den gröna given. För tillfället ser det ut som om paketet bestod av 12 olika lagförslag, som tillsammans omskapar ramarna för såväl Europas industripolitik, såsom världsdelens klimat- och miljöpolitik. Lite i kulisserna pågår intensiva förhandlingar om vilken grupp som får huvudansvaret […]