De försvunna blåbären

För att ytterligare understryka budskapet fanns det i en understödande artikel (Metsiemme katoava aarre – Våra skogars försvinnande skatt) en tredelad karta som påvisade att blåbärens försvinnande var ett genomforskat faktum. Kartan var av lite äldre datum och går att hitta i boken Kasvit muuttuvassa metsäluonnossa (Växterna i det förändrade skogslandskapet).   Boken utkom år […]