Tidsdiagnos i pandemitider

Jag har alltid då och då intresserat mig för filosofi – kanske för det mesta just i betydelsen filosofera, försök att vara eller framstå som lite djupsinnig. Det beredde mig därför en hel del svårigheter när jag kolliderade med ordet (eller begreppet) levnadsvärld. Världen kände jag ju till, åtminstone i princip. Och att leva är […]