Den långa valkampanjen

Så varför är ”det proteära självet” intressant? På sätt och vis handlar det om våra identiteter. Den sena moderniteten har skapat annorlunda identiteter än den jag på något sätt blev inlärd till under min barndom. När jag flyttade till Helsingfors i slutet av 1940-talet var jag entydigt ett litet bångstyrigt, men uteslutande finlandssvenskt barn. Min […]