Vägen med de goda föresatserna…

Konventionen åstadkom alltså ett dubbelbottnat system där miljö- och naturvårdsorganisationer gavs speciella rättigheter att få information och höras i miljöpolitiska beslutsprocesser. Det väckte naturligtvis en hel del ont blod och ledde till att andra organisationer, som också rör sig ute i naturen, ändrade sina statuter och införde natur- och miljöärenden i sina verksamhetsområden.    Därmed trodde man – […]