Och exit Trump… eller…

Den första handlade om Donald Trump. I en finskspråkig debatt sade jag att problemet med honom är av medicinsk art. Under de senaste månaderna har vi fått mer än tillräckligt av bekräftelser på den punkten. Han vill inte veta av en realistisk bild av verkligheten och när denna verklighet sedan ändå tränger sig in på honom […]