Stort paket – men inte till julen

De tre största bitarna handlar om utsläppshandeln, fördelningen av bördan för klimatpolitiken (som alltså huvudsakligen handlar om byggnader och transport) och markpolitikens förändringar (dvs kolsänkornas utveckling).    Utsläppshandeln har fungerat bra och statistiken visar att vi egentligen håller ganska god fart. Byggnader och transport är sedan betydligt svårare bitar. Genast efter 1970-talets energikris korkade vi till våra byggnader […]