Rättsstat och praktisk politik

Bakgrunden är att Europaparlamentet och medlemsländerna i rådet, under höstens förhandlingar om nästa års budget, träffade en ny överenskommelse om rättsstatsprincipen.  Den korta versionen av innehållet kan man beskriva så här: De länder som gör avkall på EU:s mest centrala värderingar – däribland ett fritt och oberoende domstolsväsende – kan inte längre med säkerhet räkna […]