Att balansera på ett äggskal…

Hon skulle hålla ett föredrag följande dag och ville ha några synpunkter. Det var som om hon hade tryckt på en knapp: plötsligt – och utan större ansträngningar – skrev jag ett komprimerat sammandrag på Europas utmaningar. Det började med en ordvändning som går tillbaka på den israeliska modernitetsteoretikern Shmuel Eisenstadt: vi lever i en […]