Klimatlag och corona

Enkelt uttryckt kunde man beskriva processen så här: när människan tränger vidare i sin existentiellt påtvingade strävan efter en någorlunda trygg utkomst tränger hon in på områden, som tidigare har varit mer jungfruliga tillhåll för djur, växter, bakterier och virus. Om vi tittar på tillförlitliga internationella rapporter kan vi dessutom tillägga att den här processen […]