På tröskeln till en cirkulär ekonomi

Företaget jag träffade på mitt kontor hade tagit en ny och utmanande vändning. De hade varit ansvariga för sophantering, men när flyktingkrisen bröt ut, började de samla in kläder för människor från Afrika. De hade snabbt betydligt mer kläder än de någonsin kunde klara av att distribuera. Så, vad gör man när man har ett […]