Torvalds: Att rösta ner Goulard var ett misstag

Nils Torvalds konstaterar att det var ett stort misstag: ”Jag har arbetat många år tillsammans med Goulard och jag kan bara konstatera att hon är mycket kompetent för rollen som kommissionär. I och med det här beslutet tappar vi en person som kunde ha spelat en nyckelroll i arbetet för en bättre fungerande inre marknad […]