Skogen – ett brännbart ämne

En del av allt det som står att läsa på olika hemsidor och tidningsuppslag, gör vi klokt i att ta till oss. En del är starkt generaliserande och drar allt över samma kam. Det har sina ideologiska orsaker. Vi har en miljödebatt som är mycket tvådelad. Den ena delen består av vetenskapliga undersökningar, som ganska […]