Åsikternas olidlighet

Det skapade i sin tur en lite illusorisk föreställning om folkgemenskapen, om att alla tillhörde samma samhällskonstituerande folk. Men det skulle snart visa sig att det fanns en besvärlig lingvistisk fälla i konstruktionen. Det grundläggande ordet folk skulle snart definieras på minst två olika sätt – med lite ödesdigra följder. Krigsslutet hade allvarligt skadat en […]