Den dubbla ryska staten

Det är inte på spaning efter en tid som har flytt (även om också historia utgör en betydande del av bokströmmen). Det handlar om att förstå sammanhang och hitta (del)förklaringar på allt vi råkar ut för. I den här strömmen dyker det ibland upp människoöden, som är speciellt dramatiska och som på något sätt öppnar […]