Torvalds: Ett handelsavtal med Marocko måste vara juridiskt hållbart

Europaparlamentet behandlar just nu det kontroversiella handelsavtalet med Marocko. Nils Torvalds (SFP/ALDE) har fungerat som föredragande för fiskeriutskottets ståndpunkt. Handelsavtalet har orsakat splittringar mellan de politiska grupperna i parlamentet på grund av den känsliga situation som råder i det av Marocko kontrollerade området Västsahara. Kärnfrågan handlar om huruvida varor med ursprung i Västsahara ska omfattas […]

Torvalds-rapporten sätter riktningen för EU:s bankunion

Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutafrågor godkände idag Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) rapport om den europeiska bankunionen. Rapporten, som är känd som Torvalds-rapporten, stakar ut parlamentets linje för bankunionens framtid. – Det här är en fråga som är högt uppe på agendan i EU just nu. Bankunionen, som började byggas upp efter krisen 2008, har […]