Nils Torvalds är SFP:s presidentkandidat

Svenska folkpartiet har enhälligt valt Europaparlamentariker Nils Torvalds till partiets kandidat i presidentvalet 2018. I sitt tal till partidagen tog Torvalds fasta på den rådlöshet som råder då invanda politiska förväntningar har vänts upp och ner. – Denna rådlöshet kommer att söka efter svar i presidentvalskampanjen, och det är vi som måste ge svaren. I […]