Skog, mark och euron

Klimatförändringen är kanske vår tids största utmaning. Inget annat fenomen har så långt gående sociala, politiska, ekonomiska och globala effekter som klimatförändringen. Därför var det också så viktigt att världen kom överens om Parisavtalet. Vi ser därför i Europaparlamentet och i EU klimatfrågorna som en röd tråd genom en mängd av lagförslag vi jobbar med. […]