Skriftlig fråga till kommissionen: mjölkproducenterna

I tisdags (14.7) ställde jag tillsammans med Centerns parlamentariker Hannu Takkula, Paavo Väyrynen och Anneli Jäätteenmäki en skriftlig fråga till kommissionen om hur och när kommissionen tänker hjälpa speciellt de länders och sektorers bönder som lidit mest av det ryska importförbudet. Frågan till kommissionen (på finska): EU on päättänyt jatkaa Venäjään kohdistuvia sanktiota tämän Ukraina […]