Kommentar: Hjälp Grekland

Martin Wolf har (igen) en bra kolumn i Financial Times*. Han ställer sig den fiktiva frågan om hur han skulle rösta i söndagens folkomröstning om han vore grek. Hans resonemang är en hälsosam påminnelse om hur omöjligt valet egentligen är (och hur partipolitiskt upplagt). ”Om jag vore övertygad om att Grekland kunde göra väl ifrån […]