Anton Nilsson ny åländsk specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Anton Nilsson, 25, blir från och med hösten ny åländsk specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE). Nilsson kommer närmast från Business Sweden i Bryssel där han har arbetat med internationell affärsutveckling och EU-finansiering. Han är hemma från Mariehamn och har en ekonomie kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en magistererexamen i European Public Affairs från […]