EU:s trepartsförhandlingar: Första fighten om Junckerfonden

Idag har Europaparlamentet, rådet och kommissionen haft sin första trepartsförhandling om Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), den så kallade Junckerfonden. Alla tre institutioner är överens om behovet att stärka investeringarna i Europa för att skapa tillväxt och sysselsättning. För att komma över den rådande svackan bland investeringar i Europa behövs ett lyft. Det här […]