Kolumn: (O-)turer med ordförandeskapet

För tillfället fungerar jag som Europaparlamentets rapportör för något som på EU:s fikonspråk kallas ILUC. Bakom de fyra bokstäverna i EU-förkortningen så finns ett för Finland högintressant lagförslag, som gäller andra och tredje generationens biobränslen.   För att göra det lite mera begripligt är det kanske skäl att förklara vad de här generationerna handlar om. […]