Kolumn: Tunnelseende och politiska greveskap

Första bilden av Jean-Claude Junckers förslag till en ny EU-kommission var en positiv överraskning. Tunga namn och ett helt nytt organisationsschema. Innan Europaparlamentet valde Juncker till sonderare för den nya kommissionen lyfte den liberala ALDE gruppen i en utfrågning upp behovet av bättre koordinering inom kommissionen. 28 kommissionärer är så pass många att deras portföljer […]