DIN RÖST HAR BETYDELSE!

Europaparlamentet är viktigt. Besluten som fattas där påverkar oss alla på många olika sätt. Men i vardagens diskussioner talar vi ofta om gamla EU-dumheter som krokiga gurkor, detaljdirektiv och självtillräckliga byråkrater. Vi behöver EU, men vi behöver framförallt ett smidigare EU som är stort i stora saker och som förstår proportionerna i små saker. I […]

Det finländska jordbrukets framtid efter CAP- reformen måste garanteras

I november 2013 godkände Europaparlamentet reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken eller den så kallade CAP:en. Även om reformen i det stora hela är rätt positiv för Finlands del så finns det fortfarande öppna frågor och en oro över en fortsättningsvis ökande byråkrati. Ett av de större orosmomenten under och efter CAP- omröstningen i parlamentet handlade […]

Vi behöver ett snart besked om LNG-terminalen

Den 28 februari i år nådde de finländska och estniska regeringarna, efter flera år av dragkamp, en preliminär överenskommelse om att bygga en ny importterminal för flytande naturgas (LNG). Enligt överenskommelsen ska Estland och Finland genomföra projektet tillsammans. EU-kommissionen ser projektet som strategiskt viktigt eftersom det skulle bryta Finlands och Baltikums isolering då det gäller […]