Visste du att Finland fick 1 324,1 miljoner euro i EU-stöd (år 2012)?

Inom EU:s medlemsländer fördelas stödpengarna på olika sätt. I Finland var 66 % av den sammanlagda summan som vi fick i EU-stöd jordbruksstöd. Det betyder att det finska jordbruket sammanlagt fick 873 miljoner euro. I genomsnitt fick EU:s medlemsländer 47 % i jordbruksstöd av EU, Finlands andel är alltså klart över medeltalet. Den europeiska jordbrukaren […]